Search Results

Filter
 • 1-10 of  44 results for "ijephss"

Your Filters

Reset filters
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve nitelikli emek: Türkiye’nin PISA performansı üzerine bir değerlendirme / Sustainable economic growth and skilled labor: An assessment on Turkey's PISA performance

 • Authors : Durman,Özge; Yazgan,Şekip; Aydın,Halil İbrahim

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 3(2):123-133

Record details

×
Academic Journal

Lojistik tedarikçi seçiminde aksiyomatik tasarım tekniği uygulaması / Application of axiomatic design technique in logistics supplier selection

 • Authors : Demirci,Ayhan; Aydın,Halil İbrahim; Oğuz,Onur

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 3(1):90-105

Record details

×
Academic Journal

2008 sonrası TCMB faiz kararlarının makroekonomik etkilerinin analizi / Analysis of macroeconomic effects of CBRT interest decisions after 2008

 • Authors : Sümer,Ayşegül Ladin; Aydın,Halil İbrahim; Oğuz,Onur

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 3(1):49-74

Record details

×
Academic Journal

Irak- Türkiye enerji ilişkilerinin bölgenin ekonomik güvenliğine etkileri / Effects of the Iraq-Turkey energy relations on the region's economic security

 • Authors : Kandemir,Ekber; Tuncer,Can Ozan; Aydın,Halil İbrahim

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 3(1):75-89

Record details

×
Academic Journal

Borsa endeks getirisinin yatırım fonları portföyündeki pay senedi oranına etkisi: Nedensellik analizi / The influence of stock market returns on the ratio of equity in mutual funds portfolio: Causality analysis

 • Authors : Oğuz,Onur; Aydın,Halil İbrahim

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 3(1):24-35

Record details

×
Academic Journal

Institutional handicaps of Black Economic Empowerment and its reconceptualisation: The case of South Africa

 • Authors : Öztürk,Şenol; Jarbandhan,D B; Aydın,Halil İbrahim

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 3(1):1-23

Record details

×
Academic Journal

Kamu çalışanlarında örgütsel sinizmin örgütsel vatandaşlığa etkisi: Karaman ili örneği / The effect of organizational cinism on organizational citizenship in public employees: The case of Karaman

 • Authors : Işık,Murşit; Candan,Hakan; Aydın,Halil İbrahim

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 2(4):265-281

Record details

×
Academic Journal

Finansal kiralamanın devralma stratejisindeki rolü: Pegasus Hava Taşımacılığı ve İzair işbirliğine yönelik bir inceleme / Role of financial leasing in acquisitions strategy: An investigation on Pegasus Air Transport and İzair cooperation

 • Authors : Göçer,Sultan Gedik; Macit,Deniz; Aydın,Halil İbrahim

 • Source: International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS. 2(4):254-264

Record details

×
 • 1-10 of  44 results for "ijephss"